Savjeti

Kod odabira opreme za vinogradarstvo morate obratiti pažnju na sljedeće:

- postojanost materijala:
postojanost je jedna od vrlo važnih karakteristika kod odabira proizvoda. Stupovi te kolčići za vinogradarstvo izrađuju se od materijala čiji je vijek trajanja na atmosferi jedan od najpostojanijih od svih materijala koje možemo nači na tržištu. Radi se o plimernom materijalu kojem se vijek trajanja procijenjuje na oko 80 godina.

- postavljanje opreme:
morate imati na umu da odabir opreme ima i te kavu ulogu kod postavljanja opreme. Kod postavljanja naše opreme potrebno je tek dvoje djelatnika i jedan radni stroj, te se za 8 sati rada može postaviti i više od 1000 stupova

- kvaliteta izrade:
kvaliteta svakog proizvoda ima svoju važnost nakon nekog izvjesnog vremena odnosno onda kada oprema na sebe preuzima potpunu upotrebu. Kvaliteta naše opreme je visoka jer se izrađuje od originalnih materijala europske kvalitete, a vrhunska tehnologija pruža da proizvod poprimi svoju jednoliku teksturu.

- tehnička karakteristika:
tehničke karakteristike su vrlo važne kod opreme koja se nalazi u atmosferi, odnosno pod utjecajem nevremena i različitih pojava poput vjetra, bure, grada, snijega, visokih i niskih temperatura. Naša oprema izdržava sve gore navedene prirodne pojave i nevremena te samim time zadržava vrh ljestvice kod odabira opreme za vinogradarstvo.

- prednosti plastičnih stupova u odnosu na betonske:
plastični stup odlikuje se malom težinom, vrlo visokom savitljivošću.
U odnosu na betonski, deset puta je lakši. Ne isušuje tlo, te je otporan na udare vjetrova i do 150 km/h. Njegova postojanost u atmosferi predviđa se osamdeset godina.
Može se strojno utiskivati u tlo. Vrlo je otporan na udarce mehanizacije.